UWAGA!!!! SPRZEDAŻ MIEJSC HANDLOWYCH!!!

52. Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów „Chmielaki Krasnostawskie” odbędzie się w dniach 18 – 20 sierpnia 2023 r.

W dniu 7 lipca 2023 r. o godzinie 10:00 rozpocznie się sprzedaż miejsc handlowych za pośrednictwem systemu rejestracyjnego dostępnego online. Rezerwacja telefoniczna i e-mailowa nie jest możliwa.

Link do systemu: https://iframe224.biletyna.pl/event/view/id/340182

W sprawie rezerwacji miejsc handlowych informacji udziela Urząd Miasta Krasnystaw pod numerem telefonu 798 716 000.

ZASADY REZERWACJI I DZIERŻAWY GRUNTU POD STOISKA HANDLOWE
PODCZAS CHMIELAKÓW KRASNOSTAWSKICH 2023

Informujemy, że na potrzeby organizacji 52. Ogólnopolskiego Święta Chmielarzy i Piwowarów „Chmielaki Krasnostawskie”, zostały wprowadzone następujące stawki czynszu za dzierżawę miejsc handlowych na terenie miasta:

Ul. Mostowa – stawka w kwocie 3.200,00 zł brutto za jedno miejsce handlowe o długości 6 mb.

Ul. Poniatowskiego1.500,00 zł brutto za jedno miejsce handlowe o długości 3 mb, stawka w kwocie 3.200,00 zł brutto za jedno miejsce handlowe o długości 6 mb.

Ul. Matysiaka – stawka w kwocie 700,00 zł brutto za jedno miejsce handlowe o długości 2 mb, 1.600,00 zł brutto za jedno miejsce handlowe o długości 3 mb oraz 3.200,00 zł brutto za jedno miejsce handlowe o długości 6 mb.

Ul. Okrzei – stawka w kwocie 1.500,00 zł brutto za jedno miejsce handlowe o długości 3 mb.

Ul. Oleszczyńskiego – stawka w kwocie 1.500,00 zł brutto za jedno miejsce handlowe o długości 3 mb oraz 3.000,00 zł brutto za jedno miejsce handlowe o długości 6 mb.

Ul. Sikorskiego – stawka w kwocie 700 zł brutto za jedno miejsce handlowe o długości 2 mb, 1.500,00 zł brutto za jedno miejsce handlowe o długości 3 mb (miejsca nr : 102, 103, 104, 105, 106, 111, 112, 118, 119, 122, 123), 1.000,00 zł brutto za jedno miejsce handlowe o długości 3 mb (miejsca nr: 135, 136, 137, 151, 152, 153, 154, 155, 156) oraz 3.000.00 zł brutto za jedno miejsce handlowe o długości 6 mb (miejsca nr : 101, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121), 2.000,00 zł brutto za jedno miejsce handlowe o długości 6 mb (miejsca nr : 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150), 1.200,00 zł brutto za jedno miejsce handlowe o długości 6 mb (miejsca nr : 124, 126, 127, 134).

Stawki cenowe są stawkami ustalonymi na okres trzydniowy tj. 18, 19 i 20 sierpnia 2023 r.

Długość stoiska mierzy się po stronie frontowej wzdłuż wydzielonych ciągów handlowych.

MAPKA – podgląd usytuowania miejsca handlowego.

Link do mapki: https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=1ZhQbwl0iKqRDyeethl9RfLgG5rCMHcg&usp=sharing

Miejsca 2m mają kolor zielony (zielony).

Miejsca 3m mają kolor żółty (żółty).

Miejsca 6m mają kolor pomarańczowy (pomarańczowy).

Po zapoznaniu się z rozmieszczeniem miejsc należy przejść do linku opłaty za miejsce/a – zarezerwować wybrane miejsce/a i dokonać opłaty w ciągu 5 dni od daty rezerwacji.

LINK do systemu: https://iframe224.biletyna.pl/event/view/id/340182

Dla przedsiębiorców świadczących usługi w sposób nie związany z zajęciem nieruchomości ustalają się następujące składki cenowe:
a) dla przedsiębiorców świadczących usługi w sposób wędrowny ustala się stawkę w kwocie 400,00 zł brutto od jednego ruchomego stoiska handlowego (gabloty handlowej) nie przekraczającej 3 m2. Stawka w wysokości 400,00 zł brutto ma również zastosowanie do podmiotów świadczących usługi w sposób wędrowny w obszarze zajętym przez podmioty   branży piwowarskiej.
b) dla przedsiębiorców świadczących usługi z branży rekreacyjnej, które polegają na przewozie dzieci na kucykach (konikach) ustala się stawkę cenową w kwocie 300,00 zł brutto od jednego zwierzęcia, wykorzystywanego na potrzeby tej działalności.

Stawki cenowe są stawkami ustalonymi na okres trzydniowy tj. 18, 19, 20 sierpnia 2023 r.

Termin na opłacenie rezerwacji to 5 dni roboczych. W przypadku braku płatności w określonym terminie, rezerwacja zostanie anulowana.

INFORMACJA NA TEMAT PODŁĄCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO STANOWISK HANDLOWYCH

1. Dzierżawcy proszeni są o wcześniejsze składanie zapotrzebowania na energię elektryczną do stanowisk handlowych oraz o dokładne podanie mocy przyłączanych urządzeń w kilowatach lub wartości zabezpieczenia w amperach. Wniosek o zapotrzebowanie na usługi dystrybucji energii elektrycznej zostanie przekazany Państwu wraz z umową. Dzierżawca, który nie zgłosi zapotrzebowania na energię elektryczną w terminie do dnia 21 lipca 2023 r. otrzyma maksymalnie moc 1500 W, wartość zabezpieczenia jednofazowego 6A. Nie będzie również możliwości zwiększenia zapotrzebowania na energii po upływie wyznaczonego terminu.
2. Warunkiem podłączenia energii elektrycznej podczas Chmielaków Krasnostawskich 2023 jest:
– posiadanie atestowanego kabla, przedłużacza o przekroju odpowiednim do zamówionej mocy;
– wniesienie opłaty za podłączenie energii elektrycznej.

W sprawie podłączenia energii elektrycznej do stanowisk handlowych, wszelkich informacji udziela INSEL Dominik Ostrowski pod numerem telefonu 502 553 702. Opłatę za podłączenie energii elektrycznej do stanowisk handlowych należy dokonać na numer konta bankowego
INSEL Dominik Ostrowski 68 8200 0008 2001 0020 2228 0001.

1-faza 3-fazy
6A/1kW 290,00 zł 6A/1-4kW 360,00 zł
10A/2kW 330,00 zł 10A/5-6kW 600,00 zł
16A/3kW 525,00 zł 16A/7-10kW 830,00 zł
20A/4kW 630,00 zł 20A/11-13kW 990,00 zł
25A/5kW 825,00 zł 25A/14-16kW 1.260,00 zł

ZNAK TOWAROWY

Chmielaki Krasnostawskie - ZNAK TOWAROWY

Organizator zastrzega sobie prawo wyłącznego korzystania ze słowno – graficznego znaku towarowego „Chmielaki Krasnostawskie” do którego prawo ochronne, udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, posiada Miasto Krasnystaw.