UWAGA!!!! SPRZEDAŻ MIEJSC HANDLOWYCH!!!

28 czerwca 2022 r. godz. 12.00 rozpocznie się sprzedaż miejsc handlowych za pośrednictwem systemu internetowego.

Bezpośredni link do systemu: https://iframe224.biletyna.pl/event/view/id/254862?BNK=9aos5dr02th4ccii9qnm171n95

Prosimy o rezerwację tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu. Rezerwacja telefoniczna i e-mailowa nie jest możliwa.

Koszt energii elektrycznej nie jest wliczony w cenę stoiska. Informacja na temat stawek podłączenia energii elektrycznej do stanowisk handlowych znajduje się poniżej.

51. Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów „Chmielaki Krasnostawskie” odbędzie się w dniach 19 – 21 sierpnia 2022 r.

W dniu 28 czerwca 2022 r. o godzinie 12.00 rozpocznie się sprzedaż miejsc handlowych za pośrednictwem systemu rejestracyjnego dostępnego online. Rezerwacja telefoniczna i e-mailowa nie jest możliwa.

Link do systemu zostanie podany wkrótce.

ZASADY REZERWACJI I DZIERŻAWY GRUNTU POD STOISKA HANDLOWE PODCZAS CHMIELAKÓW KRASNOSTAWSKICH 2022

Informujemy, że na potrzeby organizacji Ogólnopolskiego Święta Chmielarzy i Piwowarów, zostały wprowadzone następujące stawki czynszu za dzierżawę miejsc handlowych na terenie miasta:

Ul. Mostowa – stawka w kwocie 3.200,00 zł brutto za jedno miejsce handlowe o długości 6 mb.

Ul. Poniatowskiego –stawka w kwocie 3.200,00 zł brutto za jedno miejsce handlowe o długości 6 mb.

Ul. Matysiaka – stawka w kwocie 500,00 zł brutto za jedno miejsce handlowe o długości 2 mb, 1.600,00 zł brutto za jedno miejsce handlowe o długości 3 mb oraz 3.200,00 zł brutto za jedno miejsce handlowe o długości 6 mb.

Ul. Okrzei – stawka w kwocie 1.500,00 zł brutto za jedno miejsce handlowe o długości 3 mb.

Ul. Oleszczyńskiego – stawka w kwocie 1.500,00 zł brutto za jedno miejsce handlowe o długości 3 mb oraz 3.000,00 zł brutto za jedno miejsce handlowe o długości 6mb.

Ul. Sikorskiego – stawka w kwocie 500 zł brutto za jedno miejsce handlowe o długości 2 mb, 1.500,00 zł brutto za jedno miejsce handlowe o długości 3mb (miejsca nr : : 4, 5, 11, 12, 15, 16), 1.000,00 zł brutto za jedno miejsce handlowe o długości 3 mb (miejsca nr: 28, 29, 30, 44, 45, 46, 47, 48, 49) oraz 3.000.00 zł brutto za jedno miejsce handlowe o długości 6 mb ( miejsca nr : 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14), 2.000,00 zł brutto za jedno miejsce handlowe o długości 6 mb (miejsca nr : 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43), 1.200,00 zł brutto za jedno miejsce handlowe o długości 6 mb ( miejsca nr : 17, 19, 20, 27).

Stawki cenowe są stawkami ustalonymi na okres trzydniowy tj. 19, 20 i 21 sierpnia 2022 r.

Długość stoiska mierzy się po stronie frontowej wzdłuż wydzielonych ciągów handlowych.

Rozmieszczenie stoisk
Ul. Mostowa
Ul. Poniatowskiego
Ul. Matysiaka
UL. Okrzei, Matysiaka, Oleszczynskiego, Pilsudskiego
Ul. Sikorskiego

Dla przedsiębiorców świadczących usługi w sposób nie związany z zajęciem nieruchomości ustalają się następujące składki cenowe:

a) dla przedsiębiorców świadczących usługi w sposób wędrowny ustala się stawkę w kwocie 400,00 zł brutto od jednego ruchomego stoiska handlowego (gabloty handlowej) nie przekraczającej 3 m2. Stawka w wysokości 400,00 zł brutto ma również zastosowanie do podmiotów świadczących usługi w sposób wędrowny w obszarze zajętym przez podmioty z branży piwowarskiej.

b) dla przedsiębiorców świadczących usługi z branży rekreacyjnej, które polegają na przewozie dzieci na kucykach (konikach) ustala się stawkę cenową w kwocie 300,00 zł brutto od jednego zwierzęcia, wykorzystywanego na potrzeby tej działalności.

Stawki cenowe są stawkami ustalonymi na okres trzydniowy tj. 19, 20, 21 sierpnia 2022 r.

W sprawie rezerwacji miejsc handlowych informacji udziela Urząd Miasta Krasnystaw pod numerem telefonu 508 186 511

Termin na opłacenie rezerwacji to 5 dni roboczych. W przypadku braku płatności w określonym terminie, rezerwacja zostanie anulowana.

ZNAK TOWAROWY

Organizator zastrzega sobie prawo wyłącznego korzystania ze słowno- graficznego znaku towarowego „Chmielaki Krasnostawskie” do którego prawo ochronne, udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, posiada Miasto Krasnystaw.

INFORMACJA NA TEMAT PODŁĄCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO STANOWISK HANDLOWYCH

  1. Dzierżawcy proszeni są o wcześniejsze składanie zapotrzebowania na energię elektryczną do stanowisk handlowych oraz o dokładne podanie mocy przyłączanych urządzeń w kilowatach lub wartości zabezpieczenia w amperach. Wniosek o zapotrzebowanie na usługi dystrybucji energii elektrycznej znajduje się poniżej w załączniku. Dzierżawca, który nie zgłosi zapotrzebowania na energię elektryczną w terminie do dnia 23 lipca 2022 r otrzyma maksymalnie moc 1500 W, wartość zabezpieczenia jednofazowego 6A. Nie będzie również możliwości zwiększenia zapotrzebowania na energii po upływie wyznaczonego terminu.
  2. Warunkiem podłączenia energii elektrycznej podczas Chmielaków Krasnostawskich 2022 jest:
    – posiadanie atestowanego kabla, przedłużacza o przekroju odpowiednim do zamówionej mocy;
    – wniesienie opłaty za podłączenie energii elektrycznej.

Załącznik: Wniosek dotyczący zapotrzebowania na usługi dystrybucji energii elektrycznej

W sprawie podłączenia energii elektrycznej do stanowisk handlowych, wszelkich informacji udziela INSEL Dominik Ostrowski pod numerem telefonu 502 553 702. Opłatę za podłączenie energii elektrycznej do stanowisk handlowych należy dokonać na numer konta bankowego INSEL Dominik Ostrowski 68 8200 0008 2001 0020 2228 0001.

Stawki za energię:

1-faza 3-fazy
6A/1kW 290,00 zł 6A/1-4kW 360,00 zł
10A/2kW 330,00 zł 10A/5-6kW 600,00 zł
16A/3kW 525,00 zł 16A/7-10kW 830,00 zł
20A/4kW 630,00 zł 20A/11-13kW 990,00 zł
25A/5kW 825,00 zł 25A/14-16kW 1260,00 zł