IV Konkurs
NAJLEPSZE PIWO Z POLSKIMI ODMIANAMI CHMIELU
Chmielaki Krasnostawskie 2022

Organizatorzy 51. Ogólnopolskiego Święta Chmielarzy i Piwowarów „Chmielaki Krasnostawskie” 2022 zapraszają browary do udziału w IV Konkursie „Najlepsze piwo z polskimi odmianami chmielu” Chmielaki Krasnostawskie 2022. Konkurs towarzyszy największemu w Polsce Konsumenckiemu Konkursowi Piw.

W pierwszej edycji Konkursu tryumfowało piwo „Warmińskie Rewolucje” z Browaru Kormoran uwarzone na chmielach Marynka i Sybilla, a w drugiej piwo „MO.ES” z Browaru Pilica uwarzone na chmielach Marynka i Zula, w trzeciej piwo „Polish Hazy IPA z Browaru Recraft uwarzone na chmielach Książęcy i Zula.

Regulamin Konkursu oraz wykaz chmieli, z których można warzyć piwo znajdują się poniżej.
Zwycięskie piwo wybierze Komisja Konkursowa powołana do wyboru Grand Prix Chmielaków 2022.

Regulamin Konkursu

&1
Postanowienia ogólne

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Najlepsze piwo z polskimi odmianami chmielu.
2. Celem konkursu jest propagowanie tradycyjnych, polskich odmian chmielu.
3. Organizatorami Konkursu są: Krasnostawski Dom Kultury, ul. Okrzei 10, 22-300 Krasnystaw a partnerem Paweł Piłat Polish Hops, ul. Szkolna 16, 24-310 Karczmiska Pierwsze.
4. Głównym koordynatorem Konkursu jest Tomasz Syga, przewodniczący Konsumenckiego Konkursu Piw.

&2
Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy browar lub podmiot warzący piwo i sprzedający je w swoich, ogólnodostępnych kanałach dystrybucji.
2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie piwa, do produkcji którego użyto wyłącznie polskich odmian chmielu oraz „obcych”, ale uprawianych w naszym kraju (patrz Załącznik 1).
3. Ilość odmian „obcych” nie może jednak przekroczyć liczby 1.
4. Każdy uczestniczący w Konkursie browar może zgłosić tylko jedno piwo.
5. W konkursie mogą uczestniczyć piwa reprezentujące dowolny styl piwny.
6. Zgłoszenia dokonuje się za pomocą formularza gogle – LINK DO FORMULARZA

&3
Nagroda i zasady jej przyznawania

1. W przypadku zgłoszenia liczby piw przekraczającej liczbę 15 zostaną przeprowadzone eliminacje.
2. Fundatorem nagrody jest Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie.
3. Zwycięzcą konkursu może być tylko jedno piwo. Przysługuje mu tytuł Najlepszego piwa z polskimi odmianami chmielu Chmielaki Krasnostawskie 2022.
4. Przy finałowej ocenie piwa, stworzona odpowiednia Komisja, będzie brała pod uwagę głównie indywidualne walory aromatyczno-zapachowe (pochodzące od użytych chmieli) piwa i ich sesyjność (pijalność).

&4
Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmian niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

Załącznik nr 1:

Wykaz chmieli

Cascade PL
Chinook PL
Hallertau Tradition PL
Iunga
Izabella
Książęcy
Limbus
Lomik
Lubelski
Magnat
Magnum PL
Marynka
Oktawia
Perle PL
Puławski
Sybilla
Taurus PL
Tomyski
Zbyszko
Zula