UWAGA!!!! SPRZEDAŻ MIEJSC HANDLOWYCH!!!

15 lipca 2021 r. godz. 12.00 rozpocznie się sprzedaż miejsc handlowych za pośrednictwem systemu internetowego.

Bezpośredni link do systemu: https://iframe224.biletyna.pl/event/view/id/183393?BNK=73f3aaojkfo7balr02708f26n1

Prosimy o rezerwację tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu. Rezerwacja telefoniczna i e-mailowa nie jest możliwa.

ZASADY REZERWACJI I DZIERŻAWY GRUNTU POD STOISKA HANDLOWE PODCZAS CHMIELAKÓW KRASNOSTAWSKICH 2021

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Krasnegostawu Nr 82/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. informujemy, że na potrzeby organizacji Ogólnopolskiego Święta Chmielarzy i Piwowarów, zostały wprowadzone cztery sektory cenowe stawek czynszu za dzierżawę miejsc handlowych na terenie miasta:
a) Sektor 1 (pierwszy) wraz ze strefą „FOOD TRUCK”- stawka w kwocie
800,00 zł brutto za jedno miejsce handlowe o długości 3 mb oraz 1600,00 zł brutto za jedno miejsce handlowe o długości 6 mb. Długość stoiska mierzy się po stronie frontowej wzdłuż wydzielonych ciągów handlowych;
b) Sektor 2 (drugi) – stawka w kwocie 750,00 zł brutto za jedno miejsce handlowe o długości 3 mb oraz 1500,00 zł brutto za jedno miejsce handlowe
o długości 6 mb. Długość stoiska mierzy się po stronie frontowej wzdłuż wydzielonych ciągów handlowych.
c) Sektor 3 (trzeci) – stawka w kwocie 500,00 zł brutto za jedno miejsce handlowe o długości 3 mb oraz 1000,00 zł brutto za jedno miejsce handlowe
o długości 6 mb. Długość stoiska mierzy się po stronie frontowej wzdłuż wydzielonych ciągów handlowych.
d) Sektor 4 (czwarty) – stoiska o niestandardowym położeniu (lokalizacja, np. wśród drzew, itp.) oraz wymiarze. Stawka w kwocie:
• 125,00 zł brutto za jedno miejsce handlowe o długości do 1 mb,
• 250,00 zł brutto za jedno miejsce handlowe o długości 2 mb,
• 350,00 zł brutto za jedno miejsce handlowe o długości 3 mb,
• 600,00 zł brutto za jedno miejsce handlowe o długości 6 mb.

Szczegółowa numeracja wyznaczonych stoisk handlowych znajduje się w plikach graficznych.

Schemat traktu handlowego

Schemat traktu handlowego

Ulica Poniatowskiego

Ulica Poniatowskiego

Ulica Matysiaka

Ulica Okrzei

Ulica Matysiaka
Ulica Matysiaka
Ulica Okrzei

Ulica Oleszczyńskiego

Ulica Oleszczyńskiego
Rondo

Ulica Sikorskiego

Ulica Sikorskiego
Dworek
Rondo

Dla przedsiębiorców świadczących usługi w sposób niezwiązany z zajęciem nieruchomości ustalono następujące stawki:
a) dla przedsiębiorców świadczących usługi w sposób wędrowny w obrębie czterech sektorów cenowych (1-4), opisanych w ust. 1. ustala się stawkę w kwocie 650,00 zł brutto od jednego ruchomego stoiska handlowego (gabloty handlowej) nie przekraczającej 3 m2. Stawka w wysokości 650,00 zł brutto ma również zastosowanie do podmiotów świadczących usługi w sposób wędrowny w obszarze zajętym przez podmioty z branży piwowarskiej.
b) Dla przedsiębiorców świadczących usługi z branży rekreacyjnej, które polegają na przewozie dzieci na kucykach (konikach) ustala się stawkę cenową w kwocie 200,00 zł brutto od jednego zwierzęcia, wykorzystywanego na potrzeby tej działalności.

W sprawie rezerwacji miejsc handlowych informacji udziela Urząd Miasta Krasnystaw pod numerem telefonu 728 001 892 oraz 506 642 063.

Schemat traktu handlowego

Schemat traktu handlowego

Ulica Poniatowskiego

Ulica Poniatowskiego

Ulica Matysiaka

Ulica Matysiaka
Ulica Matysiaka

Ulica Okrzei

Ulica Okrzei

Ulica Oleszczyńskiego

Ulica Oleszczyńskiego
Rondo

Ulica Sikorskiego

Ulica Sikorskiego
Dworek
Rondo

Dla przedsiębiorców świadczących usługi w sposób niezwiązany z zajęciem nieruchomości ustalono następujące stawki:
a) dla przedsiębiorców świadczących usługi w sposób wędrowny w obrębie czterech sektorów cenowych (1-4), opisanych w ust. 1. ustala się stawkę w kwocie 650,00 zł brutto od jednego ruchomego stoiska handlowego (gabloty handlowej) nie przekraczającej 3 m2. Stawka w wysokości 650,00 zł brutto ma również zastosowanie do podmiotów świadczących usługi w sposób wędrowny w obszarze zajętym przez podmioty z branży piwowarskiej.
b) Dla przedsiębiorców świadczących usługi z branży rekreacyjnej, które polegają na przewozie dzieci na kucykach (konikach) ustala się stawkę cenową w kwocie 200,00 zł brutto od jednego zwierzęcia, wykorzystywanego na potrzeby tej działalności.

W sprawie rezerwacji miejsc handlowych informacji udziela Urząd Miasta Krasnystaw pod numerem telefonu 728 001 892 oraz 506 642 063.

INFORMACJA NA TEMAT PODŁĄCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO STANOWISK HANDLOWYCH
1. Dzierżawcy proszeni są o wcześniejsze składanie zapotrzebowania na energię elektryczną do stanowisk handlowych oraz o dokładne podanie mocy przyłączanych urządzeń w kilowatach lub wartości zabezpieczenia w amperach. Wniosek o zapotrzebowanie na usługi dystrybucji energii elektrycznej zostanie przekazany Państwu wraz z umową. Dzierżawca, który nie zgłosi zapotrzebowania na energię elektryczną w terminie do dnia 23 lipca 2021 r. otrzyma maksymalnie moc 1500 W, wartość zabezpieczenia jednofazowego 6A. Nie będzie również możliwości zwiększenia zapotrzebowania na energię po upływie wyznaczonego terminu.
2. Warunkiem podłączenia energii elektrycznej podczas Chmielaków Krasnostawskich 2021 jest:
– posiadanie atestowanego kabla, przedłużacza o przekroju odpowiednim do zamówionej mocy;
– wniesienie opłaty za podłączenie energii elektrycznej.

W sprawie podłączenia energii elektrycznej do stanowisk handlowych, wszelkich informacji udziela INSEL Dominik Ostrowski pod numerem telefonu 502 553 702. Opłatę za podłączenie energii elektrycznej do stanowisk handlowych należy dokonać na numer konta bankowego INSEL Dominik Ostrowski 68 8200 0008 2001 0020 2228 0001.

Stawki za energię:

1-faza 3-fazy
6A/1kW 195,00 zł 6A/1-4kW 240,00 zł
10A/2kW 220,00 zł 10A/5-6kW 400,00 zł
16A/3kW 350,00 zł 16A/7-10kW 555,00 zł
20A/4kW 420,00 zł 20A/11-13kW 660,00 zł
25A/5kW 550,00 zł 25A/14-16kW 840,00 zł

ZNAK TOWAROWY
Organizator zastrzega sobie prawo wyłącznego korzystania ze słowno- graficznego znaku towarowego „Chmielaki Krasnostawskie” do którego prawo ochronne, udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, posiada Miasto Krasnystaw.