V Konkurs
NAJLEPSZE PIWO Z POLSKIMI ODMIANAMI CHMIELU
Chmielaki Krasnostawskie 2023

Organizatorzy 52. Ogólnopolskiego Święta Chmielarzy i Piwowarów „Chmielaki Krasnostawskie” 2023 zapraszają browary do udziału w V Konkursie „Najlepsze piwo z polskimi odmianami chmielu” Chmielaki Krasnostawskie 2023. Konkurs towarzyszy największemu w Polsce Konsumenckiemu Konkursowi Piw.
W pierwszej edycji Konkursu wygrało piwo „Warmińskie Rewolucje” z Browaru Kormoran uwarzone na chmielach Marynka i Sybilla, a w drugiej piwo „MO.ES” z Browaru Pilica uwarzone na chmielach Marynka i Zula, w trzeciej piwo „Polish Hazy IPA z Browaru Recraft uwarzone na chmielach Książęcy i Zula, w ubiegłym roku najlepsze okazało się piwo „Polish Hazy IPA Zula & Amora Preta” z Browaru Recraft uwarzone na chmielach Zula i Amora Preta.
Regulamin Konkursu oraz wykaz chmieli, z których można warzyć piwo znajdują się poniżej.
Zwycięskie piwo wybierze Komisja Konkursowa powołana do wyboru Grand Prix Chmielaków 2023.

Regulamin Konkursu

§1
Postanowienia ogólne

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Najlepsze piwo z polskimi odmianami chmielu.
2. Celem konkursu jest propagowanie tradycyjnych, polskich odmian chmielu.
3. Organizatorami Konkursu są: Krasnostawski Dom Kultury, ul. Okrzei 10, 22-300 Krasnystaw
4. Głównym koordynatorem Konkursu jest Tomasz Syga, przewodniczący Konsumenckiego Konkursu Piw.

§2
Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy browar lub podmiot warzący piwo i sprzedający je w swoich, ogólnodostępnych kanałach dystrybucji.
2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie piwa, do produkcji którego użyto wyłącznie polskich odmian chmielu oraz „obcych”, ale uprawianych w naszym kraju (patrz Załącznik 1).
3. Ilość odmian „obcych” nie może jednak przekroczyć liczby 1.
4. Każdy uczestniczący w Konkursie browar może zgłosić tylko jedno piwo.
5. W konkursie mogą uczestniczyć piwa reprezentujące dowolny styl piwny.
6. Zgłoszenia dokonuje się za pomocą karty zgłoszenia w formularzy Konsumenckiego Konkursu Piw.

§3
Nagroda i zasady jej przyznawania

1. W przypadku zgłoszenia liczby piw przekraczającej liczbę 15 zostaną przeprowadzone eliminacje.
2. Fundatorem nagrody jest Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie.
3. Zwycięzcą konkursu może być tylko jedno piwo. Przysługuje mu tytuł Najlepszego piwa z polskimi odmianami chmielu Chmielaki Krasnostawskie 2023.
4. Przy finałowej ocenie piwa, stworzona odpowiednia Komisja, będzie brała pod uwagę głównie indywidualne walory aromatyczno-zapachowe (pochodzące od użytych chmieli) piwa i ich sesyjność (pijalność).

§4
Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmian niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

Załącznik nr 1:

Wykaz chmieli:

Cascade PL
Chinook PL
Hallertau Tradition PL
Iunga
Izabella
Książęcy
Limbus
Lomik
Lubelski
Magnat
Magnum PL
Marynka
Oktawia
Perle PL
Puławski
Sybilla
Taurus PL
Tomyski
Zbyszko
Zula

Pliki do pobrania: