Konsumencki Konkurs Piw Chmielaki Krasnostawskie 2023

Organizatorzy 52. Ogólnopolskiego Święta Chmielarzy i Piwowarów „Chmielaki Krasnostawskie” zapraszają browary z Polski i z zagranicy do zgłaszania piw do Konsumenckiego Konkursu Piw (KKP) „Chmielaki Krasnostawskie 2023” – największego tego typu konkursu w Polsce, organizowanego od 1983 roku.

Sesje degustacyjne odbędą się w Sali Konferencyjnej Krasnostawskiego Domu Kultury, ul. Okrzei 10 w dniach 16-19 sierpnia 2023 r. Wręczenie medali planowane jest w dniu 20 sierpnia 2023 r. W tym roku KKP odbędzie się w 20 kategoriach.

Za prawidłowy przebieg Konkursu odpowiada Przewodniczący KKP Tomasz Syga.

Zgłoszenia piw do KKP należy dokonać do 21 lipca 2023 r. na załączonej karcie zgłoszenia.

Zgłaszający może zgłosić dowolną ilość piw do każdej kategorii.

Udział w KKP jest bezpłatny dla browarów, które wystawiają swoje stoiska w części handlowej Chmielaków (samodzielnie lub przez przedstawiciela).

Dla pozostałych browarów obowiązują następujące opłaty – 125 zł brutto przy zgłoszeniu do 5 piw; 175 zł brutto przy zgłoszeniu 6 piw lub więcej. Opłatę należy uiścić na podstawie faktury VAT przesłanej przez Organizatora po weryfikacji zgłoszonych piw.

Ocena będzie przeprowadzana w sposób anonimowy, przez degustatorów, którzy zgłoszą się do Organizatora. Osoby te zostaną wstępnie przeszkolone oraz zapoznane z charakterystycznymi cechami piw z poszczególnych kategorii. Degustatorami mogą być również osoby zatrudnione lub współpracujące z browarami i dystrybutorami, jednak ich łączna ilość nie może przekroczyć 20% ogółu degustatorów. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu osoby do zespołu degustatorów podejmuje Organizator. Ocena sensoryczna piwa odbędzie się przy wykorzystaniu specjalnie opracowanego przez Organizatora arkusza.

Nad organizacją, rekrutacją sędziów do Grand Prix i przebiegiem KKP nadzór sprawuje Przewodniczący KKP Tomasz Syga oraz przedstawiciel Organizatora.

Zwycięskie w poszczególnych kategoriach, piwa otrzymają: złoty medal i dyplom. Ponadto piwa za miejsca drugie i trzecie otrzymają srebrne i brązowe medale oraz dyplomy.

Certyfikowani sędziowie i eksperci piwni wybiorą spośród zwycięzców poszczególnych kategorii piwo, które otrzyma Grand Prix Chmielaków 2023 – „Królewskie Karpie”.

Producenci nagrodzonych piw uzyskują również nieograniczone czasowo prawa do posługiwania się znakami graficznymi i słownymi, w związku z otrzymanymi tytułami.

Jeżeli do danej kategorii zostanie zgłoszone mniej niż 5 piw – kategoria nie jest oceniana. Jeżeli w kategorii zostanie zgłoszone 5 piw – nagradzany jest wyłącznie zwycięzca.

Piwo do oceny powinno być dostarczone Organizatorowi najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2023 r. do godziny 19:00 w ilości jednego zbiorczego opakowania każdego zgłoszonego piwa /wyłącznie w butelkach lub puszkach/ (min. 10 l) na adres: Krasnostawski Dom Kultury, ul. Okrzei 10, 22-300 Krasnystaw.

Pliki do pobrania: