Miss 2019

miss_2019_casting_0.jpg

REGULAMIN WYBORÓW MISS KRASNEGOSTAWU 2019

Organizatorzy:

Organizatorem wyborów MISS KRASNEGOSTAWU 2019 jest Regionalna Telewizja Lubelska.TV, działająca na zlecenie Urzędu Miasta Krasnystaw i Krasnostawskiego Domu Kultury.

Zasady organizacji konkursu:

1. Konkurs wybory MISS KRASNEGOSTAWU 2019 ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich zgłaszających się kandydatek, jeżeli odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie.

2. W wyborach mogą brać udział kobiety zamieszkujące województwo lubelskie, które do dnia 24 sierpnia 2019 r. ukończyły 18 lat. Żadne inne kryteria, w szczególności: stan cywilny, posiadane dzieci – nie mają znaczenia.

3. Nabór kandydatek prowadzony będzie do dnia 22 lipca 2019 r. na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego na adres e-mail: wyborymisskrasnegostawu19@wp.pl

4. W dniu wyborów kandydatki powinny posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, itp.).

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wyborach kandydatka powinna złożyć pisemne powiadomienie o rezygnacji najpóźniej 30 lipca 2019 r.

6. Przed przystąpieniem do konkursu każda kandydatka zapoznaje się z niniejszym regulaminem.

7. Każda kandydatka zobowiązana jest wysłać wraz z formularzem zgłoszeniowym 3 zdjęcia w formacie jpg lub png na adres: wyborymisskrasnegostawu19@wp.pl

8. Warunkiem przeprowadzenia konkursu jest zgłoszenie się minimum 8 kandydatek.

9. W przypadku zgłoszenia się powyżej 16 kandydatek, Organizator przeprowadzi wstępne eliminacje, na podstawie których wyłonionych zostanie 12 finalistek.

Przebieg konkursu:

1. Konkurs będzie przeprowadzony podczas Chmielaków Krasnostawskich 2019 w dniu 24 sierpnia 2019 r. ok. godz. 17:30 na Scenie Rynek.

2. Przewidziane są 4 wyjścia kandydatek.

3. Kolejność wyjść:

- pierwsze wyjście w strojach codziennych (spodnie jeans i koszula),

- drugie wyjście w strojach kąpielowych,

- trzecie wyjście w strojach wieczorowych,

- czwarte wyjście – ogłoszenie wyników.

W toku konkursu wyłonione zostaną laureatki, które otrzymają następujące tytuły:

Miss Krasnegostawu

Vice Miss Krasnegostawu

II Vice Miss Krasnegostawu

Miss Foto

Miss Gracji

Miss Publiczności

Miss Czytelników

Postanowienia ogólne:

1. Wyboru MISS KRASNEGOSTAWU 2019 dokonuje jury powołane przez Urząd Miasta Krasnystaw.

2. Wyboru Miss Publiczności dokona jury wyłonione z widowni.

3. Miss czytelników Super Tygodnia i słuchaczy Radia Bon-Ton zostanie wyłoniona na podstawie przeprowadzonego plebiscytu.

Obowiązki kandydatek:

1. Kandydatki są zobowiązane do uczestnictwa w spotkaniach organizacyjnych i przygotowawczych.

2. O terminie spotkań kandydatki zostaną poinformowane telefonicznie.

3. W przypadku nieobecności w 20% spotkań, kandydatka może zostać skreślona z listy.

4. Każda z kandydatek wyraża zgodę na wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach i czasopismach, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z Jej wizerunkiem.

 

Wszystkie sprawy sporne wynikłe z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator.

ZałącznikWielkość
miss_krasnegostawu_formularz_zgloszeniowy.pdf210.16 KB