Miejsca handlowe - termin sprzedaży to 27.06.2019 r. godz. 12:15

Sprzedaż miejsc handlowych na Chmielakach Krasnostawskich 2019 za:

Urząd Miasta Krasnystaw informuje, że sprzedaż miejsc handlowych w 2019 r. realizowana będzie wyłącznie on-line. Początek sprzedaży to 27.06.2019 r. godz. 12:15.

KUP MIEJSCE HANDLOWE

 


                                                                                                                                                                                                               

WSZYSTKIE SPRAWY ZWIĄZANE Z DYSTRYBUCJĄ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO STOISK HANDLOWYCH
PROSIMY  KONSULTOWAĆ Z FIRMĄ:

INSEL – DOMINIK OSTROWSKI,
ul. Ptasia 26, 22-300 Krasnystaw, NIP: 564-158-80-76”

tel. 502 553 702, e-mail: insel.krasnystaw@gmail.com

która została w tym roku wyłoniona do świadczenia usługi, polegającej na użyczeniu skrzynek elektroenergetycznych niezbędnych do zaopatrzenia w energię elektryczną  stoisk handlowych.

 

WARUNKAMI DO OTRZYMANIA ZAMÓWIONEJ MOCY SĄ:

1. UISZCZENIE OPŁATY DO DNIA 20.08.2019 R. NA KONTO: 68 8200 0008 2001 0020 2228 0001 W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KRASNYMSTAWIE, ZGODNIE Z ZAMÓWIONĄ MOCĄ, W TYTULE PRZELEWU WPISAĆ NR STOISKA ORAZ MOC UMOWNĄ (ZGODNIE Z ZAPOTRZEBOWANIEM);

2.POSIADANIE ATESTOWANYCH KABLI, PRZEDŁUŻACZY DO DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ OD SKRZYNEK EL.ENERG. DO OPŁACONYCH STOISK HANDLOWYCH (ZGODNIE Z UMOWĄ)

                                                                                                                                                                                                               

 


Regulamin rejestracji rezerwacji, pobierania opłat, organizacji oraz korzystania z miejsc wyznaczonych przez organizatora dzierżawionych pod stoiska handlowe w okresie 23 – 25 sierpnia 2019 r. „Chmielaki 2019”


Zarządzenie Nr 94/2019 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę miejsc handlowych w czasie trwania 49 Ogólnopolskiego Święta Chmielarzy i Piwowarów "Chmielaki Krasnostawskie 2019".

Załącznik Nr 1  - Szczegółowa ewidencja wyznaczonych stoisk handlowych formujące sektory, o których mowa w par. 1 ust. 1 Zarządzenia Nr 94/2019