Konsumencki Konkurs Piw - informacje

Konsumencki Konkurs Piw odbywający się w Krasnymstawie to obecnie największy krajowy konkurs, uwzględniający w swych kategoriach najnowsze światowe trendy piwne i rodzime realia rynkowe. Zdobytymi na nim nagrodami szczycą się zarówno browary krajowe, jak i zagraniczne.

Konsumencki Konkurs Piw, organizowany w ramach Chmielaków Krasnostawskich, zadebiutował w 1983 r.  Kategorie konkursowe ewoluowały na przestrzeni lat, jednak początkowo uwzględniały one piwa jasne i ciemne warzone jedynie metodą dolnej fermentacji, wszechobecnej wówczas w Polsce.

Od samego początku konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród krajowych producentów piwa, ale prawdziwy rozwój możemy datować na rok 2006, w którym wspólnie z Bractwem Piwnym wprowadzono 10 kategorii i zasadniczo zmieniono jego organizację.

2007 r., by nadążyć za północnoamerykańskim, a następnie światowym, piwnym renesansem, w konkursie pojawia się pierwszy styl uwzględniający piwa warzone metodą górnej fermentacji. Debiutuje kategoria XI uwzględniająca piwa pszeniczne w bawarskim stylu Heffeweizen. W Konkursie pojawiają się również piwa z zagranicznych browarów.

2009 r., by podnieść poziom konkursu i zwiększyć na nim konkurencyjność, po raz pierwszy zostaje wręczona nagroda Grand Prix Chmielaków – Królewskie Karpie. Nagrodę tę otrzymuje piwo wyłonione spośród zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Tu kryterium oceny staje się jak najbliższa zgodność z wzorcem danego stylu. 

2014 r. konkurs przechodzi kolejną i największą metamorfozę. W kraju zmienia się piwna świadomość konsumencka, a wraz z nią rośnie liczba browarów kontraktowych, rzemieślniczych i restauracyjnych. Browary regionalne dostrzegają lukę w rynku i rozszerzają swoją ofertę o piwa warzone metodą górnej fermentacji. Zmiany dostrzegają również koncerny piwne. Wszystko to wymusza na organizatorach konkursu zwiększenie liczby kategorii uwzględniających tę historyczną fermentację. Powstaje wówczas po 8 kategorii uwzględniających obie podstawowe fermentacje, a XVII tworzą Piwa Miodowe.

 

KONSUMENCKI KONKURS PIW

CHMIELAKI KRASNOSTAWSKIE 2019

 

Organizatorzy 49. Ogólnopolskiego Święta Chmielarzy i Piwowarów „Chmielaki Krasnostawskie” zapraszają browary z Polski i z zagranicy do zgłaszania piw
do Konsumenckiego Konkursu Piw (KKP) „Chmielaki Krasnostawskie 2019”
– największego tego typu konkursu w Polsce, organizowanego od 1983 roku.

Finał KKP odbędzie się podczas Chmielaków w dniu 24 sierpnia 2019 r. od godziny 9.00 w Sali Konferencyjnej Krasnostawskiego Domu Kultury, ul. Okrzei 10 (eliminacje w dniach 21-23 sierpnia). W tym roku KKP odbędzie się w 25 kategoriach.

Za prawidłowy przebieg KKP odpowiada Przewodniczący KKP Tomasz Syga.

 

 

KATEGORIE:

Piwa dolnej fermentacji:

 1. Piwa jasne w stylu Light Beer o zawartości alkoholu do 3,9% obj.  
 2. Piwa jasne w stylu Pils o ekstrakcie 11,1-12,9° Plato.
 3. Piwa jasne w stylu European Lager o ekstrakcie 11,1-12,9° Plato.
 4. Piwa jasne w stylu Marcowe o ekstrakcie 12-16° Plato.
 5. Piwa w stylu Koźlak o ekstrakcie powyżej 16° Plato.
 6. Piwa ciemne o ekstrakcie do 18° Plato.
 7. Piwa ciemne w stylu Porter Bałtycki o ekstrakcie powyżej 18° Plato.
 8. Piwa kwaśne w stylu Sour, Berliner Weisse.
 9. Napoje na bazie piwa typu Radler/Shandy o zawartości alkoholu do 2,0% obj.
 10. Piwa smakowe i aromatyzowane.

Piwa górnej fermentacji:

 1. Piwa w stylu belgijskim Belgian Tripel o podwyższonym ekstrakcie powyżej 14° Plato.
 2. Piwa białe w stylu Witbier o ekstrakcie 11-12,5° Plato.
 3. Piwa w stylu Saison o ekstrakcie powyżej 10° Plato
 4. Piwa pszeniczne jasne w niemieckim stylu Hefeweizen o ekstrakcie 11-14° Plato.
 5. Piwa pszeniczne ciemne w niemieckim stylu Dunkelweizen o ekstrakcie 11-14° Plato.
 6. Piwa pszeniczne w amerykańskim stylu American Wheat o ekstrakcie 10-14° Plato.
 7. Piwa w stylu Bitter, English IPA, American IPA, NZ IPA.
 8. Piwa w stylu American Pale Ale, Summer Ale, Golden Ale.
 9. Piwa w stylu Stout Dry o ekstrakcie 9,5-17° Plato.
 10. Piwa w stylu Stout Sweet / Milk o ekstrakcie 12-18° Plato.
 11. Piwa w stylu Oatmeal / Foreign Extra / Tropical Stout o ekstrakcie 12-18° Plato.
 12. Piwa w stylu Imperial Stout o ekstrakcie o powyżej 18° Plato.
 13. Piwa w stylu Smoked Beer o ekstrakcie do 15° Plato

Piwa miodowe:

 1. Piwa miodowe.

Piwa bezalkoholowe:

 1. Piwa bezalkoholowe o zawartości alkoholu do 0,5% alk. obj.

 

Zgłoszenia piw do KKP należy przesłać do 1 sierpnia 2019 r. na karcie zgłoszenia (do pobrania na stronie www.chmielaki.pl zakładka ‘browary’) w następujący sposób:

- faxem pod numer 82 576 22 18;

- e-mailem na adres: chmielaki@krasnystaw.pl

- pocztą na adres: Krasnostawski Dom Kultury, ul. Okrzei 10, 22-300 Krasnystaw.

 

Zgłaszający może zgłosić dowolną ilość piw do każdej kategorii.

Udział w KKP jest bezpłatny dla browarów, które wystawiają swoje stoiska w części handlowej Chmielaków (samodzielnie lub przez przedstawiciela).

Dla pozostałych browarów obowiązują następujące opłaty – 70 zł przy zgłoszeniu do 5 piw; 120 zł przy zgłoszeniu 6 piw lub więcej. Opłatę należy uiścić na podstawie faktury VAT przesłanej przez Organizatora po weryfikacji zgłoszonych piw.

 

Ocena będzie przeprowadzana w sposób anonimowy, przez degustatorów, którzy zgłoszą się do Organizatora. Osoby te zostaną wstępnie przeszkolone oraz zapoznane
z charakterystycznymi cechami piw z poszczególnych kategorii. Degustatorami mogą być również osoby zatrudnione lub współpracujące z browarami i dystrybutorami, jednak ich łączna ilość nie może przekroczyć 20% ogółu degustatorów. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu osoby do zespołu degustatorów podejmuje Organizator. Ocena sensoryczna piwa odbędzie się przy wykorzystaniu specjalnie opracowanego przez Organizatora arkusza.

Nad organizacją, rekrutacją sędziów do Grand Prix i przebiegiem KKP nadzór sprawuje Przewodniczący KKP Tomasz Syga oraz przedstawiciel Organizatora.

Zwycięskie w poszczególnych kategoriach, piwa otrzymają: złoty medal i dyplom. Ponadto piwa za miejsca drugie i trzecie otrzymają srebrne i brązowe medale oraz dyplomy.

 

Certyfikowani sędziowie i eksperci piwni wybiorą spośród zwycięzców poszczególnych kategorii piwo, które otrzyma Grand Prix Chmielaków 2019 – „Królewskie Karpie”.

Zwycięskie piwa automatycznie zostają nominowane do tytułu „Piwo Roku”  przyznawanego przez Towarzystwo Promocji Kultury Piwa „Bractwo Piwne”.

Producenci nagrodzonych piw uzyskują również nieograniczone czasowo prawa do posługiwania się znakami graficznymi i słownymi, w związku z otrzymanymi tytułami.

Jeżeli do danej kategorii zostanie zgłoszone mniej niż 5 piw – kategoria nie jest oceniana. Jeżeli w kategorii zostanie zgłoszone 5 piw – nagradzany jest wyłącznie zwycięzca.

 

 

Piwo do oceny powinno być dostarczone Organizatorowi najpóźniej do dnia
19 sierpnia 2019 r. do godziny 16:00 w ilości jednego zbiorczego opakowania każdego zgłoszonego piwa /wyłącznie w butelkach lub puszkach/ (min. 10 l) na adres: Krasnostawski Dom Kultury, ul. Okrzei 10, 22-300 Krasnystaw.

 

ZałącznikWielkość
Regulamin428.51 KB
Karta zgłoszenia do Konsumenckiego Konkursu Piw155 KB